Beloved Children Home Nepal

Beloved Children home har i 2023 sagt velkommen til fem nye børn, som alle trængte til at blive favnet!
Hvis du tænker at du kan være med til at omfavne denne familie, kan du blive protektor for hjemmet!
Tilmeld dig som protektor herunder!

BLIV PROTEKTOR