Vision for BørnSulter

BørnSulter handler om retfærdighed, genoprettelse, håb, barmhjertighed, godhed, udholdenhed, glæde og latter

Når vi skal forsøge at beskrive BørnSulters arbejde er det hensigtsmæssigt at anvende metaforer. Fordi metaforer kan vække dimensioner af virkeligheden til live som ellers ville gå sporløst forbi os og aldrig blive en del af vores erfaring.
Man kunne sammenligne BørnSulter med gær. Gær har som formål at gennemsyre en dej. Når gæren har gennemsyret den dej, den er blevet en del af, vokser den. Kan du forestille dig en dej, der ikke stoppede med at hæve og vokse? Børn der ikke blot får mad nok, men også barmhjertighed nok, vokser og forandres til selv at spejle barmhjertighedens og godhedens billede!
BørnSulters arbejde er ikke religiøst men handler om Guds drømme for verden. Guds drømme giver os ikke en nødudgang eller flugtvej fra denne verden. Tværtimod. Guds drømme ønsker os tilstede her og nu, så vi kan være en del af dem, for denne verden.
De fleste er i teorien enige i om, at de fattige og sultne skal hjælpes og have mad at spise. Måske vil de fleste endda være enige i, at de rige skal dele noget af deres rigdom. Men hvormange er enige i, at det skal være nu? De fleste tænker måske, at det kan opfyldes i livet efter livet eller i en 30-års plan – som i praksis er det samme. Er det for urealistisk, at vi skal hjælpe nu?
Hvad nu hvis, det ikke er vores drøm, men Guds? En drøm som han inviterer os til at være medarbejdere på. Måske er det største problem for os, at tanken om en retfærdig verden, mest appellerer til de fattige, svigtede og undertrykte?
Hvis vi skal sættes istand til, at høre drømmen, må vi nødvendigvis lytte til Guds drømme. Det handler ikke om urealistiske idealer, men om at vi bliver mere kapable at reflektere Guds barmhjertighed og godhed. Og der er håb fordi vi dybest set alle er modtagere og kun sekundært givere.
Mad i maven forandrer ikke nødvendigvis et menneskes liv grundlæggende – men barmhjertighed gør det næsten altid, hvor det er praktiseret udholdende.
Derfor betyder det heller ikke alt, om vi giver 100 kr. eller 1 million kr. om året til de nødlidende, hvis ikke vi selv forandres. Penge løser ikke uretfærdighederne i en løbsk verden. Ved at blive deltagere i den drøm som Gud har, forandres vores og andres liv langsomt. Måske handler det ikke blot om at dele af vores overflod, men at forandres og blive et andet menneske? Ikke blot gøre barmhjertighed, men blive barmhjertig!
Hvis man skulle sammenligne denne drøm med noget, hvad skulle det så være? Kunne vi tale om en ‘godhedens konspiration’ eller en ‘invasion af barmhjertighed’? Kunne vi fortælle en historie om en konge, der har et rige, som kun er synligt for de, der arbejder med på rigets drøm? Hvorimod de der modarbejder eller forfølger sine egne drømme altid vil hævde, at det er en illusion eller nyttesløst.

BørnSulter bifalder FNs nyeste udviklingsmål som blev formuleret september 2015 og børnekonventionen fra 1989. Du kan læse begge målsætningers fulde ordlyd ved at klikke på linkene herunder.
FNs Udviklingsmål (engelsk – klik her)
FNs Børnekonvention