Bliv fadder

At være fadder forpligter. Ved at melde dig som fadder bliver du afgørende for dets fremtidsudsigter. På den måde er det at blive fadder en ære, da man får lov til at favne et lille menneske med sin hjælp og blive dets beskytter på afstand.


At være fadder koster 200 kr. om måneden.
Hele fadderbeløbet går ubeskåret til barnets behov. BørnSulter har startet familiehjemmene Beloved Children Home i Kathmandu, Nepal og Rehema Home i Tanzania. Derudover hjælper vi hjemmeboende børn, som lever i ekstrem fattigdom. Vi har etableret udslusningshjem for de børn som er ved at være voksne og skal stå på egne ben.
Vi vil minimum to gange om året, formidle noget fra børnene til dig – så du kan se hvordan det går med børnene. Flere har også besøgt deres fadderbarn og du er selvfølgelig også velkommen til dette efter aftale med os.
Selvom vi prioriterer uddannelse højt, er omsorgen for det enkelte barn alligevel vores vigtigste prioritet. Intet er vigtigere end at opleve sig elsket blot fordi man er.
Efter at du har sendt formularen, vil du modtage en faddermappe. Du kan trække din støtte fra efter gældende regler. For at få fradraget skal du blot oplyse os dit cpr.nr., så vi kan oplyse SKAT det beløb du har støttet med i løbet af året. Herefter vil det automatisk fremgå af din årsopgørelse. Hvis ikke du ønsker fradrag kan du selvfølgelig undlade at oplyse dit cpr-nr.

Udfyld formularen og tryk send for at blive fadder.

  Navn

  Adresse

  Postnummer

  By

  Email

  Telefonnummer

  Cpr.nr.

  Hvor mange børn vil du være fadder for?

  Dit cpr. nr. skal vi oplyse til skat, så du kan opnå at få fradrag for det årlige bidrag. Hvis ikke du ønsker fradraget automatisk på din årsopgørelse,kan du selvfølgelig undlade at udfylde dit cpr. nr. Kun medlemskontingentet er ikke fradragsberettiget, men kan også udfyldes på denne formular, hvis du i løbet af året også tænker at give en gave.

  TILMELDING TIL BETALINGSERVICE
  Hjælp os med at gøre den administrative byrde mindre og tilmeld dig BS (BetalingsService). Når du modtager din protektor/faddermappe er der oplyst et medlemsnr. som du skal bruge. 
  Klik her for tilmelding.