Bliv medlem

For kun 50kr årligt.

At blive medlem af BørnSulter betyder at du er med til at bære arbejdet blandt nogle af verdens fattigste børn. Du er også med til at sikre at BørnSulter forbliver fradragsberettiget som organisation.

Midlerne anvendes til administrative omkostninger forbundet med arbejdet.

Når du har trykket send vil du modtage et girokort fortrykt de 50 kr. Det er en stor hjælp hvis du tilmelder det betalingsservice i din bank eller online. 

TAK fordi du gør det muligt at hjælpe flere børn…

Navn

Adresse

Postnummer

By

Email

Telefonnummer

Dit cpr. nr. skal vi oplyse til skat, så du kan opnå at få fradrag for det årlige bidrag. Hvis ikke du ønsker fradraget automatisk på din årsopgørelse,kan du selvfølgelig undlade at udfylde dit cpr. nr. Kun medlemskontingentet er ikke fradragsberettiget, men kan også udfyldes på denne formular, hvis du i løbet af året også tænker at give en gave.

Hjælp os ved at tilmelde dig BS-ordningen (BetalingsService). Du kan tilmelde kontingentet i din bank eller online her. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os for at gøre det – skriv til dk@bornsulter.dk