BED!

BørnSulter er helt afhængig af Guds godhed. Derfor er den fineste hjælp du kan give, din forbøn for alle dem der venter på at mærke Guds godhed. Tak fordi du husker dem, du læser om, i bøn. 

100% ubeskåret nødhjælp

BørnSulter anvender ALLE nødhjælpsmidler 100 % ubeskåret til at hjælpe mennesker i den dybeste nød. Du kan støtte børnene på flere måder – enten ved at give et enkelt beløb eller blive fast støtte.

Se menuen for at blive fadder/protektor/medlem

For at donere et enkeltstående beløb. Se MobilePay og kontonumre herunder. 

BørnSulter er godkendt efter de gældende regler for fradragsberettigelse. Hvis du ønsker fradrag skal du blot huske at oplyse os dit cpr. nummer. Fradragsbeløbet i 2024 er 18.300 kr. Arv er endvidere afgiftfritaget. 

MobilePay 70747

MobilePay har ikke længere funktionen automatisk skattefradrag. Du skal derfor huske at angive navn på din overførsel og dernæst også sørge for, at vi har dit Cpr. nr., hvis du ønsker fradrag.

Nødhjælpskonto: 1551 3708059188

Alle midler givet til denne konto går ubeskåret til nødhjælpsarbejdet.

Administrationskonto: 1551 3708059218

Midler indsat på denne konto anvendes til administrative formål forbundet med nødhjælpsarbejdet. BørnSulter har ingen løn- og lokaleudgifter i Danmark.