Generalforsamling 2024

BørnSulter afholder generalforsamling den 17. juni 2024 kl. 19, i Mariager.
Tilmeld dig på dk@bornsulter.dk 
Efter tilmelding modtager du nærmere information om adressen for afholdelsen. 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Årsberetning fra BørnSulter
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent for 2024
  5. Præsentation af BørnSulters arbejde
  6. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor
  7. Evt.