Rehema Home er BørnSulters familiehjem i Tanzania. Her bor i dag børn som alle har levet i ekstrem fattigdom og mistet en eller begge forældre. Nu er de alle blevet en del af en ny familie, hvor der er stor kærlighed og omsorg for hinanden. Frank og Esther er deres nye forældre og elsker børnene højt.

De fleste af børnene har oplevet traumatiske forhold, men vi oplever også at Guds kærlighed heler mange sår og at deres livsglæde er stor i denne store sammenbragte familie.
Vi har også taget to kvinder med deres børn ind og de hjælper nu til med at tage sig af børnene. Mary er enke efter hendes mand, som var præst, pludselig døde og Annet blev tævet af hendes mand og måtte have et tilflugtssted med sine børn. 

Vil du være fadder til et af disse vidunderlige børn?

Vi mangler faddere til flere af børnene. Har du mulighed for at tage et barn i hånden og elske det med din støtte, koster det 200 kr. pr. md.

 


“Hej jeg hedder Hoseas. Jeg bor på Rehema Home sammen med min lillesøster, Sweetness. Vores mor døde af aids, som hun også gav videre til min søster, som i dag er i behandling. Vi kom på et børnehjem hvor vi blev behandlet meget dårligt og vi flygtede derfra om natten. Vores far kan ikke tage sig af os da han også er syg med aids. Jeg er så lykkelig for at vi kan bo på Rehema hvor kærligheden mod os er stor. Vi elsker også at gå i skole”

BørnSulters arbejde blandt masaierne

BørnSulter har mødt nogle meget udsatte mennesker som bor i et øde og svært tilgængeligt område. Disse masaier kaldte på hjælp og vi oplevede at vi skulle være med til at skabe muligheder, så de kunne leve et værdigt liv. Vi har startet en række selvhjælpsprojekter hos disse fantastiske mennesker, som på sigt skal gøre dem i stand til at klare sig selv. Det kan du læse mere om nedenfor.
Du kan her se en række billeder fra livet ude blandt masaierne. Klik på billedet for at se det i stort format.

VI BEHØVER DIN HJÆLP

 Som du kan læse her på siden har vi i BørnSulter taget nogle store skridt i tro. Men troen er ikke bare kommet over natten. Vi har bedt længe og oplever at Gud kalder os til at betjene disse masaier som lever som udstødte ingen gider hjælpe. Men Gud har set dem. 

Hvis du har mulighed for at give et beløb så vi kan fuldføre løbet med selvhjælpscenteret, dammen, vandforsyningen og fortsat sikre flere masaibørn skolegang, så indsæt din gave på nødhjælpskontoen og mærk den ‘selvhjælpscenter’.

Vi har i masailandet opstartet en børnehave skole, hvor der lige nu går ca. 60 børn mellem 3-8 år. Før har disse børn aldrig været i skole og hvis vi skal hjælpe dem ud af ekstrem fattigdom er det afgørende at den næste generation får uddannelse, så de kan være innovative i forhold til hvordan man overlever i et område som dette. Den nærmeste skole ligger 2 timers gang herfra. Børnene får hver dag to måltider i skolen, som for nogle er det eneste de får. 

Vi har opstartet et selvhjælpscenter hvor målet er, at det skal være bæredygtigt. Det betyder at afkastene fra centerets projekter, på sigt skal gøre dem selvforsørgende og uafhængige af hjælp udefra. Første skridt tog BørnSulter med købet af et stort stykke land, med et gammelt hus på. Huset er nu renoveret og bruges til opbevaring og forarbejdning af afgrøder. På det store stykke land har vi fået anlagt en stor dam som skal opsamle regnvand til vanding af bananplantage og afgrøder, samt give vand til mennesker og dyr, i den lange periode mellem de to regntider i Tanzania.

I begyndelsen af 2018 tog vi første spadestik til et større selvhjælpscenter, som skal kunne uddanne og træne masaier i at blive selvforsørgende. Centeret er nu færdigopført og har ansat mennesker som skal lede arbejdet på centeret. Første fase er at finde frem til hvad der er mest profitabelt at producere og sælge, så overskuddet til selvforsørgelse bliver maksimeret.  Vi har igangsat en række projekter, som vi stadig er i proces med. Idag er der bananplantage og andre afgrøder, samt skolen har fået til huse i centerets bygninger, hvor der i dag går ca. 60 børn. Vi har fået sat elektrisk hegn op rundt om den store grund, så elefanterne ikke længere kan ødelægge afgrøder og drikke vandet i dammen. Næste store projekt er kyllingefarm, som forhåbentlig vil være med til at sikre selvforsørgelse.
Hvis du ønsker at hjælpe med at alt dette lykkes, kan du give en gave og mærke ‘selvhjælpscenter’.  

 

BørnSulters arbejde i Tanzania foregår i samarbejde med REDO, en lokal NGO, som arbejder for at skabe værdighed og muligheder for masaierne. REDOS bestyrelse består af kristne som oplever sig kaldet til at hjælpe de svageste blandt sine egne.
BørnSulters bestyrelse i Danmark er begejstrede over at få lov til at være såsæd for et arbejde som vil være med til at udvikle og favne mennesker som ikke bare mangler alle basale fornødenheder, men også længes efter Guds kærlighed.  
På billedet herover, kan man se huset som det så ud da vi købte det – et rigtigt håndværkertilbud:-) Det gule hus er det færdige resultat: ‘Bananhuset’!

Selvhjælpscenter og skole