Nepal

Nepal er et af verdens fattigste lande. Man mærker det med det samme man træder ud af flyet og kører gennem byen. BørnSulters arbejde er primært koncentreret om hovedstaden Kathmandu. Vi har startet et familiehjem for hjemløse og forældreløse børn, åbnet udslusningshjem for de ældste børn på hjemmet, etableret fadderbørnsprogram for børn der lever i ekstrem fattigdom, laver jævnligt nødhjælpsarbejde hvor vi deler tæpper og mad ud blandt de fattigste og så sponserer vi et ungdomsarbejde. Til at lede arbejdet i Nepal har vi startet en NGO, hvor bestyrelsen hjælper med at lede arbejdet. 
Læs mere om de enkelte projekter nedenfor og hvordan du kan støtte.

Beloved Children Home

På vores familiehjem bor der børn som kommer fra meget vanskelige livsvilkår. I dag er de vidunderlige eksempler på hvad Guds kærlighed og barmhjertighed kan udrette for et menneske. Når et barn kommer til hjemmet går der ikke længe før end at man kan se forvandlingen, når det oplever at blive elsket og draget omsorg for. At leve og vokse op i denne nye familie, betyder at de modnes og dannes til at være mennesker som på sigt kan være med til at forandre en kultur, som dagligt undertrykker de svageste. Kastesystemet fra det hinduistiske verdensbillede afføder en daglig fornedrelse og udstødelse af mennesker som uheldigvis er født i den forkerte kaste. De kristne er i denne sammenhæng kasteløse og derfor nederst i hierakiet.
Rajkumar og Uma er forældre på hjemmet og deres primære ansvar er at børnene oplever sig elskede og værdifulde. At sørge for at børnene vokser op i et hjem hvor man er elsket for den man er og ikke for det man gør eller hvilken status man er født med. Derudover har vi ansat hjælp til madlavning og husholdning. Vi prioriterer børnenes skolevalg meget højt da det er med til at sætte standarden for deres tænkning og dannelse. 
Hjemmet finansieres af personlige fadderskaber. Men da disse ikke dækker alle udgifter der er, kan man blive protektor for hjemmet. Dermed er man med til, at bære hele hjemmets økonomi. 

Vil du være med til at gøre en forskel på dette hjem? 

New Life Home

Efterhånden som børnene er vokset op på Beloved Children Home har vi mærket behovet for et større selvstændiggørelse. Derfor har vi lavet to nye udslusningshjem – et for piger og et for drenge der når en vis alder. Nu har de pludselig et langt større ansvar for alle dagligdagens gøremål, da de selv skal planlægge, købe ind og lave mad, gøre rent, vaske tøj osv. Nogle af dem opfordrer vi til at søge fritidsjob ved siden af studierne, så de får en fornemmelse af hvor hårdt det kan være at tjene sine egne penge. 
Vi tror på at denne udslusning er vigtig så børnene lærer at klare sig selv når de skal stå på egne ben i en meget stor verden. Både pigerne og drengene oplever en velsignelse ved at få lov til at få meget større medbestemmelse over deres liv. Hjemmets trygge rammer syntes at have båret frugt…

Vær med til udslusningen...