Beloved Children Home

På vores familiehjem bor der børn som kommer fra meget vanskelige livsvilkår. I dag er de vidunderlige eksempler på hvad Guds kærlighed og barmhjertighed kan udrette for et menneske. Når et barn kommer til hjemmet går der ikke længe før end at man kan se forvandlingen, når det oplever at blive elsket og draget omsorg for. At leve og vokse op i denne nye familie, betyder at de modnes og dannes til at være mennesker som på sigt kan være med til at forandre en kultur, som dagligt undertrykker de svageste. Kastesystemet fra det hinduistiske verdensbillede afføder en daglig fornedrelse og udstødelse af mennesker som uheldigvis er født i den forkerte kaste. De kristne er i denne sammenhæng kasteløse og derfor nederst i hierakiet.
Rajkumar og Uma er forældre på hjemmet og deres primære ansvar er at børnene oplever sig elskede og værdifulde. At sørge for at børnene vokser op i et hjem hvor man er elsket for den man er og ikke for det man gør eller hvilken status man er født med. Derudover har vi ansat hjælp til madlavning og husholdning. Vi prioriterer børnenes skolevalg meget højt da det er med til at sætte standarden for deres tænkning og dannelse. 
Hjemmet finansieres af personlige fadderskaber. Men da disse ikke dækker alle udgifter der er, kan man blive protektor for hjemmet. Dermed er man med til, at bære hele hjemmets økonomi. 

Nepal

Nepal er et af verdens fattigste lande. Man mærker det med det samme man træder ud af flyet og kører gennem byen. BørnSulters arbejde er primært koncentreret om hovedstaden Kathmandu, men vi hjælper også børn som bor i afsidesliggende egne.
Vi har startet et familiehjem for hjemløse og forældreløse børn, etableret fadderbørnsprogram for børn der lever i ekstrem fattigdom, laver jævnligt nødhjælpsarbejde hvor vi deler tæpper og mad ud blandt de fattigste kristne og så sponserer vi et ungdomsarbejde, samt et arbejde blandt børn i Chitwan. 
Til at lede arbejdet i Nepal har vi startet en NGO, hvor bestyrelsen hjælper med at lede arbejdet, sammen med vores daglige leder.

Vil du være med til at gøre en forskel på dette hjem?