Generalforsamling 2021

BørnSulters generalforsamling afholdes den 20. juni kl. 19.00.
Sted: Vesterskoven 8, 9550 Mariager

Husk at tilmelde dig på mail (dk@bornsulter.dk) og at fremmøde kræver et gyldigt coronapas. 

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
    1a Valg af referent
  2. Formandens beretning
    2a Referat fra generalforsamling 2020
    2b Præsentation af arbejdet i Nepal og Tanzania
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Eventuelt (kun drøftelser, ikke beslutninger)